PERSONVERNERKLÆRING

Dermanors personvernerklæring

INNHOLDSFORTEGNELSE

1     Innledning og mål
2     Anvendelse og revidering
3     Organisasjon og ansvar
4     Begrep og forkortelser
5    Behandling av personopplysninger
6    Kontakt

1      Innledning og mål

Formålet med denne personvernerklæringen er å sikre at [vi] håndterer personopplysninger i samsvar med EU’s databeskyttelsesforordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). Personvernerklæringen dekker alle behandlinger der personopplysninger behandles og omfatter både strukturerte og ustrukturerte data.
Denne personvernerklæringen er forankret hos alle våre ansatte.

2      Anvendelse og revidering

Selskapet er ansvarlig for at behandling av personopplysninger følger denne personvernerklæringen.

Personvernerklæringen skal fastsettes av styret minst en gang i året og oppdateres ved behov.

Daglig leder er ansvarlig for å holde i prosessen med årlig oppdatering av personvernerklæringen, som følge av nye og endrede regler.

Denne personvernerklæringen gjelder for selskapets ledelse, daglig leder, ansatte samt oppdragstakere som påvirkes av vår virksomhet.

3      Organisasjon og ansvar

Daglig leder har det overordnede ansvaret for innholdet i personvernerklæringen samt at den gjennomføres og håndheves av virksomheten. Daglig leder kan delegere ansvar og gjennomføring til en passende person i selskapet. Daglig leder har delegert gjennomføringen av denne politikken til Kristin Findal Green, økonomiansvarlig.
Alle ansatte er ansvarlige for å handle i samsvar med personvernerklæringen og hva den ønsker å sikre.

4      Begrep og forkortelser

Personopplysning – Personopplysning er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk levende person.
Registrert – Den som personopplysningen refererer til, det vil si den fysiske personen som kan identifiseres direkte eller indirekte gjennom personopplysningene i et register.
Personvern – En handling eller kombinasjon av handlinger om personopplysninger – uavhengig av om de utføres automatisert eller ikke – slik som innsamling, registrering, organisering og strukturering.

5      Behandling av personopplysninger

Hver personopplysning skal baseres på følgende prinsipper:

 • Lovlighet
 • Formålsbegrensning
 • Informasjonsbegrensning
 • Korrekthet
 • Lagringsbegrensning
 • Integritet og konfidensialitet

Innsamling av personopplysninger via vår hjemmeside www.dermanor.no brukes til de formål som er beskrevet under. Personopplysninger kan bla. inneholde navn, e-postadresse, bedriftsinformasjon, rolle og telefonnumre.

 • Bli partner
  Personopplysningene vil bli brukt til å gi deg den informasjonen du ber om, om oss som et selskap.
 • Kurspåmelding
  Personopplysningen vil bli brukt for å kunne gi deg tilstrekkelig informasjon rundt kurset du er meldt på.
 • Kontakt oss
  Personopplysningene vil bli brukt til å gi deg den informasjonen du ber om via vårt kontaktskjema.

I tillegg hentes det inn personopplysninger via Dermanors egne kundeavtaler, samt ved kundebesøk fra våre selgere. De registrerte opplysningene brukes til utsendelse av relevant innhold via post/e-post. Informasjonen som hentes direkte fra den registrerte er frivillig for vedkommende å avgi. Opplysninger utleveres ikke videre til tredjeparter.

 • Den registrerte har rett til innsyn i egne personopplysninger, og har krav til å rette eller slette mangelfulle eller uriktige opplysninger.
 • Det er viktigt for oss å beskytte alle personopplysninger og vi anvender normale sikkerhetstiltak for å beskytte all informasjon.
 • Våre databehandlinger dokumenteres regelmessig i vårt behandlingsregister
 • Oppfølging og evaluering av vår håndtering av personopplysninger skal minst skje årlig.
 • Eventuelle hendelser knyttet til personopplysninger som vi behandler, skal rapporteres til daglig leder uten opphold. Daglig leder skal rapportere hendelsen til Datatilsynet uten unødig forsinkelse senest 72 timer etter hendelsen samt igangsette nødvendige tiltak som følge av hendelsen.
 • Våre krav til at personinformasjon håndteres i samråd med GDPR skal alltid sikres ved innkjøp og utvikling av IT-løsninger og -tjenester, og skal være en del av kravspesifikasjonen og eventuelle øvrige avtaler.

 

6      Kontakt

Om du har spørsmål til denne personvernserklæringen eller deres rettigheter som registrert, så ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice. Vår kundeservice har følgende kontaktdetaljer:

Tlf: 66 77 55 55
E-post: kundeservice@dermanor.no

DERMANORS PERSONVERNERKLÆRING

Her kan du lese hvordan vi håndterer personopplysninger i PDF format