FABULOUS FRANGIPANI

  • Frangipani Monoi Shower Cream 200ml – full size
  • Frangipani Monoi Body Oil 100ml – full size
  • NEW Frangipani Monoi Body Polish 200ml – full size
  • Frangipani Monoi Hand & Nail Cream 100ml – full size
  • Frangipani Candle 210g

Veil.pris kr 1499 / Verdi 2286

Kategorier: ,