ELEMIS – WEBINAR

Nytt våren 2019!
Vi fortsetter med våre populære Webinarer med et felles webinar – slipp på alle våre serier.
Det vil legges ut som opptak, siste dag i hver måned kl 09.00.

KURSDATOER WEBINAR, VÅREN 2019

Webinar vil være med vår Elemis trener Annette Lundh og legges ut som opptak her, siste dag i hver måned. Følg også med på Elemis sin facebook side, der legger vi ut info og opptak av webinaret.

Opptak av Webinaret finner du under Login eller på Elemis sin facebook side,
Torsdag 31. januar
Torsdag 28. februar
Fredag 29. mars
Fredag 26. april
Fredag 31. mai

KURSDATOER WEBINAR, HØSTEN 2018

Onsdag 21. november – Opptak av dagens webinar finner du her