Åpenhetsloven

Den norske Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022, og satte nye krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Den omfatter alle større norske selskaper, og innebærer en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til risiko for menneskerettighetsbrudd i leverandørkjeden og rapportere på risikoforhold og hvordan disse håndteres.

Loven skal også sikre allmenhetens tilgang til informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Loven innfører en plikt til å besvare henvendelser fra organisasjoner, forbrukere og andre om spesifikke risikoforhold.

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Dermanor AS er et privateid selskap som ble etablert i 1987 og er Nordens ledende leverandør innen hudpleie og makeup. Selskapet har en portefølje på 23 internasjonale skjønnehetsmerkevarer inkludert den egeneide svenske merkevaren Löwengrip. Dermanor har egne salgs- og markedsorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland i tillegg til tre nordiske hudpleiefagskoler. Selskapet har et nordisk logistikksenter utenfor Stockholm.

 

 

 

 

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

 Dermanor er forpliktet til å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter slik de er nedfelt blant annet i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

I tråd med åpenhetsloven vil Dermanor løpende arbeide med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og iverksette tiltak for å forebygge, begrense og stanse negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som følge av vår egen virksomhet og virksomhet i vår leverandørkjede. Vi forplikter oss selv og våre leverandører til å arbeide sammen for å fremme menneskerettigheter gjennom implementeringen av våre etiske retningslinjer for leverandører.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:
Dermanor har så langt ikke avdekket noen negative konsekvenser.  Dog er dette et løpende arbeide og dersom noe negativt skulle bli oppdaget vil nødvendige tiltak umiddelbart iverksettes.

 

Har du spørsmål om dette? Kontakt oss via kundeservice på kundeservice@dermanor.no